Thời Hạn & Dịch Vụ - Trusted Gaming Vietnam

Bạn đã truy cập trang web TrustedGaming.asia. Đây là trang điều khoản dịch vụ của chúng tôi mô tả các quyền và nghĩa vụ của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách ở lại trang web và truy cập bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu các quyền và điều khoản này. Quyền truy cập vào tất cả các dịch vụ và nội dung cũng được mô tả bên dưới.

Ngoài ra, việc bạn sử dụng trang web, nội dung và dịch vụ này phải tuân theo tất cả các luật và quy định hiện hành. Nếu bạn không thể đồng ý với BẤT KỲ điều khoản dịch vụ nào (ĐKDV) này, vui lòng không sử dụng trang web, dịch vụ hoặc nội dung này. Hãy nhớ rằng việc sử dụng như vậy cũng được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

1. ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN:

Trang web này được cung cấp bởi TrustedGaming.asia và tuân theo tất cả các Điều khoản Dịch vụ sau đây. Điều khoản dịch vụ này có thể được cập nhật theo thời gian có hoặc không có thông báo, theo quyết định riêng của chúng tôi. Vui lòng xem lại TOS này thường xuyên để biết bất kỳ thay đổi tiềm ẩn nào. Sau khi được đăng, tất cả các hướng dẫn hoặc điều khoản được cập nhật hoặc mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức và được đưa vào toàn bộ nội dung của ĐKDV này.

2. DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG

Bất kỳ và tất cả nội dung và dịch vụ do TrustedGaming.asia cung cấp cho người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở đánh giá trang web, cuộc thi, diễn đàn, cuộc thăm dò ý kiến cũng như các tính năng và dịch vụ khác đều được thực hiện hoàn toàn theo quyết định của chúng tôi. Chúng có thể được cập nhật, xóa hoặc sửa đổi bất cứ lúc nào có hoặc không có thông báo. Trừ khi có quy định khác, tất cả các bức ảnh, văn bản, hình ảnh, số liệu thống kê, logo, phương tiện truyền thông khác và tài sản trí tuệ sẽ phải tuân theo ĐKDV này.

Bạn cũng hiểu rằng trang web và mọi thứ được cung cấp ở đây được cung cấp trên cơ sở ‘NGUYÊN TRẠNG’ và TrustedGaming.asia không chịu trách nhiệm liên quan đến việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ, tính năng hoặc nội dung trang web nào. Tất cả những điều này được cung cấp hoàn toàn cho mục đích giải trí và hưởng thụ phi thương mại của bạn. Mọi thứ được tải xuống chỉ có thể được thực hiện cho một máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động, nếu phù hợp. Không có nội dung hoặc dịch vụ nào có thể được phân phối, sửa đổi, tái xuất bản hoặc hiển thị công khai mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của TrustedGaming.asia. Hơn nữa, chúng tôi có quyền giữ lại sự cho phép đó theo quyết định của chúng tôi.

3. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI CÁC BẢO ĐẢM

Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web có nghĩa là bạn hiểu rõ ràng và đồng ý với toàn bộ những điều sau đây:

một. Bất kỳ việc sử dụng trang web, dịch vụ và nội dung này là rủi ro duy nhất của bạn. Mọi thứ được cung cấp trên cơ sở ‘NGUYÊN TRẠNG’ và có sẵn. TrustedGaming.asia từ chối rõ ràng mọi bảo đảm dưới mọi hình thức. Điều này bao gồm bất kỳ bảo đảm rõ ràng và ngụ ý nào, chẳng hạn như bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm.

b. TrustedGaming.asia không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc bảo đảm nào rằng a) trang web, dịch vụ hoặc nội dung sẽ là những gì bạn đang tìm kiếm, b) trang web, dịch vụ hoặc nội dung sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc thậm chí không có lỗi, c) kết quả thu được từ mọi thứ trên trang web, mọi dịch vụ hoặc nội dung khác sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy, d) chất lượng thu được thông qua trang web về nội dung, dịch vụ, sản phẩm, thông tin hoặc các dịch vụ khác sẽ đáp ứng mong đợi của bạn theo bất kỳ cách nào và e) bất kỳ lỗi nào trong phần mềm sẽ được sửa chữa hoặc cố gắng sửa chữa.

c. Bất kỳ tài liệu nào được tải xuống hoặc có được thông qua trang web hoặc dịch vụ đều được thực hiện hoàn toàn và hoàn toàn theo quyết định và rủi ro của riêng bạn. Ngoài ra, bạn đồng ý tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của mình hoặc mất dữ liệu có thể xảy ra do bất kỳ hoạt động nào như vậy.

d.Không có gì thu được từ trang web, dịch vụ hoặc nội dung sẽ tạo ra bất kỳ loại bảo

4. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Bạn hiểu và đồng ý rằng TrustedGaming.asia sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc mẫu mực nào. Điều này bao gồm các thiệt hại do mất lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng, dữ liệu hoặc bất kỳ tổn thất vô hình nào khác (ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về những khả năng này) do: việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng hoặc truy cập trang web; chi phí để có được bất kỳ hàng hóa và dịch vụ thay thế nào phát sinh từ bất kỳ thứ gì thu được, tải xuống hoặc mua trên trang web; truy cập trái phép hoặc thay đổi đường truyền hoặc dữ liệu của bạn; tuyên bố hoặc hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào trên trang web; hoặc bất kỳ tài liệu nào khác liên quan đến trang web, dịch vụ hoặc nội dung.

5. TIẾP CẬN DỊCH VỤ

Để truy cập và sử dụng đúng cách trang này cũng như bất kỳ dịch vụ nào liên kết với trang TrustedGaming.asia, trước tiên bạn phải có quyền truy cập internet của riêng mình và thanh toán bất kỳ khoản phí dịch vụ nào liên quan đến quyền truy cập này. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc nhận và thanh toán cho mọi thiết bị cần thiết bao gồm (nhưng không giới hạn ở) máy tính hoặc thiết bị truy cập di động, modem, v.v. Ngoài ra, bạn phải ít nhất 18 tuổi và đủ tuổi hợp pháp tại khu vực tài phán cư trú của bạn để đăng ký và yêu cầu bất kỳ giải thưởng nào tại TrustedGaming.asia. Bất kỳ ai dưới 18 tuổi đều không được phép sử dụng hoặc có quyền truy cập vào bất kỳ dịch vụ hoặc nội dung nào của chúng tôi.

6. MẬT KHẨU THÀNH VIÊN & BẢO MẬT

Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký tại trang web, bạn sẽ nhận được mật khẩu và tự chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu này. Bất kỳ và tất cả các hoạt động xảy ra dưới mật khẩu của bạn là trách nhiệm hoàn toàn của bạn. TrustedGaming.asia không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ.

7. HÀNH VI THÀNH VIÊN

Các hành động và hoạt động sau đây liên quan đến việc sử dụng trang web, dịch vụ và nội dung không được phép:

Tải lên, đăng, gửi email hoặc truyền tải bất kỳ nội dung bất hợp pháp, quấy rối, đe dọa, có hại, lạm dụng, tra tấn, phỉ báng, thô tục, bôi nhọ hoặc tục tĩu. Không có gì xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây thù hận hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc có thể bị phản đối.

Làm hại hoặc cố gắng làm hại trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.

Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc tuyên bố sai sự thật hoặc nói cách khác là xuyên tạc mối quan hệ của bạn với người khác hoặc bất kỳ tổ chức nào khác.

Tải lên, đăng, gửi email hoặc truyền bất kỳ nội dung nào mà bạn không sở hữu hoặc có quyền truyền theo bất kỳ luật nào hoặc các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác (tức là thông tin nội bộ)

Tải lên, đăng, gửi email hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào vi phạm bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác.

Tải lên, đăng, gửi email hoặc truyền tải bất kỳ quảng cáo, tài liệu quảng cáo, thư rác, thư dây chuyền, sơ đồ kim tự tháp hoặc bất kỳ hình thức chào mời nào không được yêu cầu hoặc trái phép.

Tải lên, đăng, gửi email hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút phần mềm hoặc mã máy tính khác, tệp hoặc chương trình được thiết kế để làm gián đoạn, can thiệp, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính hoặc thiết bị viễn thông nào khác.

Cố ý hoặc vô ý vi phạm bất kỳ luật pháp hiện hành nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế.

Tái tạo, tái xuất bản, tải xuống, đăng, truyền, phân phối, sao chép, hiển thị công khai hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào của chúng tôi hoặc công việc khác dựa trên trang web, dịch vụ, nội dung hoặc phần mềm, toàn bộ hoặc một phần.

8. TIN NHẮN NGƯỜI DÙNG

a.Về cơ bản, bất cứ thứ gì bạn đăng trên trang web TrustedGaming.net bao gồm tin nhắn, thông tin, dữ liệu, đồ họa, ảnh chụp, hình ảnh, ý tưởng sáng tạo, khái niệm, bí quyết, kỹ thuật, đề xuất hoặc cải tiến hoặc bất kỳ nội dung nào khác mà bạn đã truyền tải , gửi, đăng hoặc tải lên trang web thuộc về chúng tôi. Bạn đang cấp cho TrustedGaming.net quyền và giấy phép vĩnh viễn, miễn phí bản quyền và không độc quyền trên toàn thế giới và không thể thu hồi đối với tài liệu đó. Bạn sẽ không phải thanh toán bất cứ lúc nào cho bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào như vậy.

b.Hơn nữa, chúng tôi có toàn quyền và vô điều kiện để xem xét, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ tin nhắn hoặc tài liệu nào khác theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi có thể chọn giám sát các phần của trang web đối với các bài đăng hoặc truyền tải như vậy mặc dù chúng tôi không có nghĩa vụ phải tiếp tục làm như vậy. Chúng tôi cũng có thể chọn lưu giữ bất kỳ thông tin nào như vậy, thông tin này cũng có thể được tiết lộ nếu luật pháp yêu cầu hoặc với niềm tin thiện chí rằng việc lưu giữ và tiết lộ đó có thể là cần thiết một cách hợp lý.

9. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ vô hại cho TrustedGaming.net, giám đốc, thống đốc, chủ sở hữu, đối tác, hiệu trưởng, nhân viên, chi nhánh, quan chức và các tổ chức, đại lý, đại diện, người kế nhiệm và người được ủy quyền khác của chúng tôi khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm phí luật sư hợp lý phát sinh từ bất kỳ tin nhắn hoặc thông tin nào khác mà bạn đã đăng, gửi hoặc truyền đến trang web hoặc dịch vụ hoặc bất kỳ vi phạm nào khác đối với ĐKDV này.

10. SỬA ĐỔI TRANG WEB, BAO GỒM CÁC DỊCH VỤ

TrustedGaming.net có quyền bất cứ lúc nào để sửa đổi hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn bất kỳ khía cạnh nào của (hoặc toàn bộ) trang web hoặc dịch vụ, có hoặc không có thông báo.

11. CHẤM DỨT

Bạn chấp nhận và đồng ý rằng TrustedGaming.net, theo quyết định riêng của mình, có thể chấm dứt mật khẩu hoặc việc sử dụng trang web của bạn vì bất kỳ lý do gì, kể cả việc không sử dụng hoặc nếu chúng tôi tin rằng bạn có thể đã vi phạm hoặc hành động không phù hợp với nội dung hoặc tinh thần của ĐKDV. Ngoài ra, chúng tôi có thể chọn ngừng cung cấp trang web hoặc dịch vụ này bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của chúng tôi.

12. NHÀ QUẢNG CÁO VÀ NHÀ CUNG CẤP

TrustedGaming.net
Giao dịch của bạn với các nhà quảng cáo và nhà cung cấp được tìm thấy trên hoặc thông qua trang web của chúng tôi, bao gồm mọi khoản thanh toán và giao hàng hóa và/hoặc dịch vụ có liên quan chỉ là giữa bạn và nhà quảng cáo hoặc nhà cung cấp. Bạn cũng đồng ý rằng TrustedGaming.net sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ tổn thất tiềm ẩn hoặc do hậu quả nào phát sinh do các giao dịch đó. Tất cả các giao dịch của bạn với các nhà cung cấp và quảng cáo sẽ do bạn tự chịu rủi ro.

13. LIÊN KẾT

Trang web của chúng tôi đôi khi cũng có thể cung cấp các liên kết đến các trang web và tài nguyên khác. Vì chúng tôi không có quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ tài nguyên nào của bên thứ ba, nên bạn thừa nhận và đồng ý rằng TrustedGaming.net sẽ không chịu trách nhiệm, nghĩa vụ trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào như vậy được tìm thấy thông qua bất kỳ trang web hoặc tài nguyên nào.

14. QUYỀN SINH SẢN

Không có gì trên trang web TrustedGaming.net có thể được sao chép mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của trang web. Trừ khi được trang web cho phép rõ ràng, bạn đồng ý không sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng, truyền, phân phối, sao chép, hiển thị công khai hoặc sử dụng bất kỳ nội dung hoặc sản phẩm phái sinh nào dựa trên toàn bộ trang web, dịch vụ và nội dung hoặc phần mềm hoặc một phần.

15. THÔNG BÁO

Thông báo của chúng tôi cho bạn có thể được thực hiện bằng email hoặc thư thông thường. Những thông báo này có thể bao gồm lời khuyên về những thay đổi đối với TOS.

16. TOÀN BỘ HỢP ĐỒNG ĐKDV

này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và trang web TrustedGaming.net. Nó thay thế một phiên bản trước đó của TOS và chi phối toàn bộ việc bạn sử dụng trang web, dịch vụ và quyền truy cập vào nội dung. Việc trang web không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của TOS sẽ không được hiểu là từ bỏ bất kỳ quy định hoặc quyền nào. Nếu bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào của TOS này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành bởi bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào, thì tất cả các điều khoản khác của TOS vẫn có đầy đủ hiệu lực.

hành hoặc đảm bảo nào trừ khi được nêu rõ trong TOS.